0:00/???
  1. New York

Tekst en muziek: Circo Maximo

Lyrics

Harde tijden, kommer en kwel 
Alleen voor de rijken, was het schoon spel 
Voor een armen boer was er geen plaats 
’t Was puur ellende, we leden honger en dorst 
In de haven van Antwerpen, achter de rijen 
Scheepten we in bij de Red Star Line 
Over zee naar New York met den Belgeland 
’t Geluk ligt aan de overkant 

’t Mag ebben, ’t mag vloeien 
die da’t niet waagt zal het niet hebben 
Vaarwel Vaderland, akkers vol slijk 
In Amerika, daar worden we rijk 

Geen geld, geen werk, krot van een huis 
‘k Mis alleen de meisjes van thuis 
‘k Ben ni bang van wat er komen zal 
Alles is beter dan dit tranendal 
Ploeteren en buigen, stank voor dank 
In Amerika ligt er brood op de plank 
New York we komen eraan! 
‘k Hoop dat ik het Vrijheidsbeeld snel zien staan 
New York we komen eraan! 
Dan is de misère eindelijk gedaan